آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 62 دیدار دوست

هدیه‌های آسمان چهارم: دعا کنیم صفحه 62

یا علیّ بن موسی الرّضا!

ای کسی که از بندگان خوب خدا هستی؛ از تو می‌خواهم برایم دعا کنی که

تا جایی که می‌توانم گناهی انجام ندهم

همیشه خداوند از من راضی باشد

باعث افتخار پدر و مادرم باشم

در درس و تحصیل موفق باشم

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …