جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 61 دیدار دوست

هدیه‌های آسمان چهارم: بگردو پیدا کن صفحه 61

پاسخ‌ها را در جدول پیدا کنید و دور آن‌ها خط بکشید.با حروف باقی مانده، جمله‌ی امام کامل می‌شود.

  1. هشتمین امام مسلمانان را به این نام می‌شناسیم: رضا
  2. دشمن برای این‌که امام رئوف را از مردم دور کند، او را از این شهر به خراسان آورد: مدینه
  3. دشمن امام رضا _ علیه السّلام _ که او را به ایران آورد و به شهادت رساند: مامون
  4. حرم امام رضا _ علیه السّلام _ در این شهر قرار دارد: مشهد
  5. امام اوّل که همنام سه تن دیگر از امامان بزرگوار است: علی
  6. کشوری که مرقد امام هشتم در آن قرار دارد: ایران
  7. رفتن به مرقد امامان و ادای احترام به ایشان: زیارت
  8. به مرقد و محل دفن امامان گفته‌ می‌شود: حرم
  9. مرقد خواهر امام رضا _ علیه السّلام _ در این شهر قرار دارد: قم

امام رضا _ علیه السّلام _ فرمودند:

«هرکس به زیارت من بیاید (و نیکوکار باشد) در بهشت همنشین من است.»

 

دکمه بازگشت به بالا