آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 60 دیدار دوست

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 60

اگر در آن زمان در یکی از شهرهای مسیر حرکت امام رضا _ علیه السّلام _ زندگی می‌کردی، چه احساسی داشتی و چه می‌کردی؟ وقتی برای اولین بار امام را از نزدیک می‌دیدی به او چه می‌گفتی؟ حرف‌هایت را در چند جمله بنویس.

اگر من در آن زمان در یکی از آن شهرها بودم احساس بسیار خوبی داشتم و حتما به دیدار امام می‌رفتم و به سخنرانی‌های امام گوش می‌دادم و از او می‌خواستم که دعایم کند و از خدا بخواهد که هیچوقت کار بد و نادرستی انجام ندهم و خدا همیشه از من راضی باشد.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …