جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 53 نماز در کوهستان

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 53

در چه مواردی می‌توانیم تیمّم کنیم؟

آب نباشد.                        استفاده از آب ضرر داشته باشد.                        وقت نباشد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 53

تیمّم بر کدام یک از این‌ها صحیح است؟

تصویر سمت راست ردیف اول، تصویر سمت چپ ردیف اول، تصویر سمت چپ ردیف دوم

 

دکمه بازگشت به بالا