جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 48 و 49 حرمی با دو گنبد

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 48 و 49

این داستان را بخوانید.

چه عنوانی برای داستان پیشنهاد می‌کنید؟

حفظ آبرو

میان این داستان و آیه‌ی درس چه ارتباطی وجود دارد؟

امام کاظم _ علیه السّلام _ به آن مرد یاد داد که خشم خود را فرو ببرد و در عصبانیت بتواند خشم خود را کنترل کرده و آبروی کسی را نبرد همانطور که خداوند در آیه این درس فرمود نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می‌برند و خطاهای دیگران را می‌بخشند.

فکر می‌کنید وقتی آن مرد خطاکار رفتار امام را دید با خود چه گفت؟

ای کاش هنگام عصبانیت خود را کنترل می‌کردم و خشم خود را فرو می‌بردم و آبروی دوستم را نمی‌بردم تا این‌گونه پیش امام شرمنده نمی‌شدم.

از رفتار امام با آن دو کارگر چه چیزهایی یاد می‌گیریم؟

  • هنگام عصبانیت خشم خود را کنترل کنیم
  • آبروی دیگران را نبریم
  • خطاهای دیگران را ببخشیم

 

دکمه بازگشت به بالا