جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 47 حرمی با دو گنبد

هدیه‌های آسمان چهارم: تدّبر کنیم صفحه 47

به داستانی که آموزگار برای شما تعریف می‌کند، گوش کنید. میان این آیه، داستان و لقب امام هفتم چه ارتباطی وجود دارد؟

بنا به آیه و بنا به داستان و رفتار امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ با آن مرد لقب امام موسی _ علیه السّلام _ کاظم شد و آن به معنی فروبرنده خشم است. 

 

هدیه‌های آسمان چهارم: به کار ببندیم صفحه 47 

دوست دارم من هم مثل امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ خشم خودم را کنترل کنم؛ بنابراین

  • وقتی در حال انجام دادن تکالیفم هستم و دوستم، دستم را خط می‌زند، سعی می‌کنم خشم خود را کنترل کرده و به آرامی به او بگویم که از این کار خوشم نمی‌آید و لطفا انجام نده.
  • وقتی دوستم به قولی که به من داده است، عمل نمی‌کند، با آرامش به او توضیح می‌دهم که بدقولی کار بدی است و از او می‌خواهم که دیگر این کار را تکرار نکند.
  • وقتی خواهر کوچکم بدون اجازه به وسایل من دست می‌زند، وسایل خود را جمع می‌کنم و با مهربانی از او می‌خواهم که این کار را انجام ندهد.

 

دکمه بازگشت به بالا