جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 43 سخنی که سه بار تکرار شد!

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 43

تصمیم گرفتم به در خانه همسایه‌مان بروم قضیه را با آن‌ها درمیان بگذارم و مودبانه از آن‌ها بخواهم که صدای تلویزیون را کم کنند تا من بتوانم درس بخوانم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 43

با توجه به معنای آیه، در هر یک از موارد زیر بهتر است چه کارهایی انجام دهیم؟

  • اگر همسایه ما بیمار شد، به عیادتش برویم.
  • وقتی همسایه چیزی از ما خواست، درصورت داشتن آن در اختیار او قرار دهیم.
  • اگر در همسایگی ما پیرمرد یا پیرزنی زندگی می‌کند، با سروصدای خود باعث آزار آن‌ها نشویم و با احترام با آن‌ها برخورد کنیم و اگر به کمک نیاز داشتند به آن‌ها کمک کنیم.
دکمه بازگشت به بالا