جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 41 سخنی که سه بار تکرار شد!

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 41

با انجام دادن چه کارهایی می‌توانیم به سخن پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ عمل کنیم؟

با سر و صدای زیاد خودمان باعث آزار و اذیت همسایه‌ها نشویم، درصورت نیاز داشتن به کمک به آن‌ها کمک کنیم، اگر بیمار شدند به عیادت آن‌ها برویم، اگر وسایلی نیاز داشتند درصورت داشتن آن وسایل به آن‌ها قرض دهیم، با آن‌ها مهربان باشیم.

 

دکمه بازگشت به بالا