آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 38 یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 38

این متن را بخوانید و به پرسش پایان آن پاسخ دهید.

در نماز صبح بعد از خواندن سوره حمد سوره توحید را می‌خوانیم و به رکوع می‌رویم که تعداد رکوع‌ها در نماز صبح دو بار است امّا در نماز آیات بعد از خواندن سوره حمد سوره توحید را به پنج قسمت تقسیم کرده و بعد از هر قسمت به رکوع می‌رویم که تعداد کل رکوع‌ها در نماز آیات در هر رکعت 5 بار است که در کل 10 بار انجام می‌شود.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …