آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 36 یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 36

تنها یکی از این دانش‌آموزان، تعریف صحیح نماز آیات را بیان می‌کند. آن را مشخص کنید.

دانش‌آموز سوم

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …