جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 36 یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 36

تنها یکی از این دانش‌آموزان، تعریف صحیح نماز آیات را بیان می‌کند. آن را مشخص کنید.

دانش‌آموز سوم

دکمه بازگشت به بالا