جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 35 یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35

برای کدام یک از این موارد، خواندن نماز آیات واجب است؟

ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، سیل، زلزله

دکمه بازگشت به بالا