آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 28 ما به مسجد می‌رویم

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبر کنیم صفحه 28

فکر می‌کنید با انجام دادن چه کارهایی می‌توانیم به این آیه عمل کنیم؟

  1. خوشبو باشیم               
  2. لباس‌های مرتب و پاکیزه بپوشیم
  3. نظافت و پاکیزگی را رعایت کنیم

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 28

با دوستان خود در گروه مشورت کنید. در این تصاویر، چه اشتباه‌هایی می‌بینید؟

  1. نباید بین افراد در صف فاصله‌ای باشد.
  2. در نماز جماعت نباید زودتر از امام جماعت به سجده برویم.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …