جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 27 ما به مسجد می‌رویم

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 26 و 27

با توجه به تفاوت‌های نماز فُرادی و نماز جماعت، جاهای خالی را کامل کنید.

نماز فُرادی

 • نیت می‌کنیم نماز ظهر را برای خشنودی خدا می‌خوانم.
 • تکبیر می‌گوییم.
 • در رکعت اول سوره حمد و توحید را می‌خوانیم.
 • بعد دست‌های خود را برای قنوت به سوی آسمان بلند می‌کنیم.
 • در رکعت سوم و چهارم ذکر تسبیحات اربعه را می‌خوانیم.
 • و در پایان پس از دو سجده رکعت چهارم تشهد و سلام را می‌خوانیم.

 

نماز جماعت

 • ولی ما فقط گوش می‌دهیم و نمی‌خوانیم.
 • بعد از امام جماعت به رکوع می‌رویم و سپس دوبار سجده می‌کنیم.
 • در پایان رکعت دوم، تشهد می‌خوانیم.
 • در رکعت سوم و چهارم ذکر تسبیحات اربعه را می‌خوانیم
 • و در پایان پس از دو سجده رکعت چهارم، تشهد و سلام نماز را می‌خوانیم.

 

دکمه بازگشت به بالا