جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 21 کودکی بر آب

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 21

این تصویرها بخش‌هایی از زندگی حضرت موسی _ علیه السّلام _ را نشان می‌دهد. داستان آن‌ها را تعریف کنید.

تصویر شماره 1: وقتی حضرت موسی _ عیله السّلام _ کودک بود، مادرش او را از ترس دشمنان به آب رود نیل سپرد و به خواست خداوند، ماموران فرعون او را از آب گرفتند. فرعون و همسرش او را به فرزندی قبول کردند.

تصویر شماره 2: به فرمان خداوند حضرت موسی عصای خود را به زمین انداخت و عصا تبدیل به مار شد.

تصویر شماره 3: وقتی دشمنان حضرت موسی _ علیه السّلام _ به دنبال او و یارانش آمدند، حضرت موسی به فرمان خدا عصایش را به آب زد و راهی برای آن‌ها باز شد تا بتوانند از دست دشمنان فرار کنند و فرعون و سپاهیانش در آب غرق شدند.

کدام یک از تصایر بالا با این شعر ارتباط دارد؟

تصویر دوم

دکمه بازگشت به بالا