آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 21 کودکی بر آب

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 21

این تصویرها بخش‌هایی از زندگی حضرت موسی _ علیه السّلام _ را نشان می‌دهد. داستان آن‌ها را تعریف کنید.

تصویر شماره 1: وقتی حضرت موسی _ عیله السّلام _ کودک بود، مادرش او را از ترس دشمنان به آب رود نیل سپرد و به خواست خداوند، ماموران فرعون او را از آب گرفتند. فرعون و همسرش او را به فرزندی قبول کردند.

تصویر شماره 2: به فرمان خداوند حضرت موسی عصای خود را به زمین انداخت و عصا تبدیل به مار شد.

تصویر شماره 3: وقتی دشمنان حضرت موسی _ علیه السّلام _ به دنبال او و یارانش آمدند، حضرت موسی به فرمان خدا عصایش را به آب زد و راهی برای آن‌ها باز شد تا بتوانند از دست دشمنان فرار کنند و فرعون و سپاهیانش در آب غرق شدند.

کدام یک از تصایر بالا با این شعر ارتباط دارد؟

تصویر دوم

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …