جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 20 کودکی بر آب

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 20

کدام تصویر به کدام آیه مربوط است؟ آن‌ها را به ترتیب داستان کودکی حضرت موسی _ علیه السّلام _ مشخص کنید.

اولین تصویر از سمت راست: برادرت را دنبال کن و چشم از او برندار! (سوره قصص، آیه 11)

دومین تصویر از سمت راست ردیف اول:این کودک می‌تواند نور چشم من و تو باشد، او را نکش. (سوره قصص، آیه 9)

تصویر ردیف دوم: نترس و اندوهگین نباش، ما کودک را به تو باز می‌گردانیم. (سوره قصص، آیه 7)

 

دکمه بازگشت به بالا