آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 19 کودکی بر آب

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 19

خدای مهربان، همیشه و همه‌جا پشتیبان انسان‌های خوب است. به نظر شما در داستان «کودکی بر آب» کدام بخش‌ها به پشتیبانی خدا از انسان‌های خوب اشاره می‌کند؟

آن‌ قسمت از داستان که مادر کودک، کودک را به آب سپرد و کودک به ساحل رسید و فرعون و آسیه آن را به فرزندی قبول کردند.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …