جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 126 خدا جون از تو ممنونم

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 126

در مزرعه اعمالت، چیزهایی را می‌خواهی بکاری رنگ آمیزی کن.

 • احترام به همسایه
 • خوش زبانی
 • امانت داری
 • قرآن خواندن
 • صرفه‌جویی
 • راستگویی
 • احترام به پدر و مادر
 • کمک کردن به دیگران
 • بخشش و گذشت
 • خوش قولی
 • صدقه دادن
 • احترام به معلم
 • شکرگزاری از نعمت‌های خدا
 • نماز خواندن
 • صله‌ی رحم
دکمه بازگشت به بالا