جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 121 چشمان همیشه باز/

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 121

اگر بخواهید نام جدیدی برای درس انتخاب کنید، چه نامی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

مراقب پنهان؛ مراقب زیرا خداوند در همه حال و همه جا مراقب ما است و همه چیز را می‌بیند و می‌داند و پنهان زیرا خداوند از نظرها پنهان است.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: باخانواده صفحه 121

یکی از پیام‌های قرآنی در ارتباط با موضوع درس را که در کتاب قرآن خوانده‌اید، پیدا کنید و با ترجمه‌ی آن بنویسید.

خداوند در سوره رعد می‌فرماید: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ»

معنی: برای هر کس پاسبانها از پیش رو و پشت سر برگماشته شده که به امر خدا او را نگهبانی کنند. 

دکمه بازگشت به بالا