جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 12 دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 12

به این تصاویر دقت کنید. هریک،کدام نیازهای ما را برطرف می‌کند؟

خواب:استراحت و آرامش             دام:غذا و خوراک

راستی اگر همه دندان‌های ما به یک شکل بودند، چه اتفاقی می‌افتاد؟

نمی‌توانستیم از همه غذاها استفاده کنیم و سلامت‌مان به خطر می‌افتاد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبر کنیم صفحه 12

میان این آیه و برطرف شدن نیازهای ما چه ارتباطی هست؟

خدای مهربان همیشه و همه جا به فکر ماست و به نیازهای همه موجودات آگاه است و همه آن‌ها را برطرف می‌کند.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …