جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 114 آقای بهاری،خانم بهاری

هدیه‌های آسمان چهارم: باخانوده صفحه 114

به کمک اعضای خانواده، نام چند معلّم شهید یا فداکار را در خانه‌های زیر بنویسید.

  • شهید منصور آجرلو
  • شهید محمود احمدی
  • شهید محسن پورقاسم
  • شهید کیوان تاجیک

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …