جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 113 آقای بهاری،خانم بهاری

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 113

معلّم‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟

دانش‌آموزان را تعلیم و تربیت می‌کند و به آن‌ها درس اخلاق و زندگی یاد می‌دهد.

کار پیامبران چیست؟

تربیت انسان‌ها و هدایت کردن انسان‌ها به راه درست

چه شباهتی میان کار آن‌ها وجود دارد؟

هردو به ترتبیت انسان‌ها می‌پردازند و به آن‌ها راه درست و درس اخلاق می‌دهند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه خلاقیت 113

با خطّ خوش نام معلّمان عزیزت در سال‌های گذشته و امسال را بنویس؛ با جمله‌ای محبت آمیز از آن‌ها تشکر کن و بهترین خاطره‌ای که از آن‌ها داری، برای دوستانت تعریف کن.

خانم آتش افروز، عیسی بیگی، نصیری و ایرانزاد از شما بخاطر تمام زحماتتان تشکر می‌کنم شما به من آموختید که چگونه می‌توانم به دوستانم کمک کنم و چگونه می‌توانم انسان خوبی باشم. از شما تشکر می‌کنم که با صبر و حوصله به ما درس دادید و اگر سوالی داشتیم با مهربانی به ما جواب دادید.

دکمه بازگشت به بالا