جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 111 آقای بهاری،خانم بهاری

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 111

بهترین راه تشکر از معلم را چه می‌دانی؟

احترام گذاشتن به معلم و خوب درس خواندن

دکمه بازگشت به بالا