جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 11 دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 11

این جانوران را درنظر بگیرید. خداوند برای برطرف کردن هر یک از نیازهای آن‌ها چه راه‌هایی قرار داده‌ است؟

نام جانور  /   نیازها محلّ زندگی غذا حرکت پوشش
طوطی جنگل دانه پرواز کردن پر
اسب دشت و صحرا علف راه رفتن مو
خرس قطبی قطب شمال ماهی راه رفتن مو
ماهی دریا موجودات ریز دریا و گیاهان شنا کردن پولک

 

دکمه بازگشت به بالا