جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 108 اسب طلایی

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 108

بین ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع «امانت داری» چه ارتباطی وجود دارد؟

یعنی وقتی کسی به ما حرفی می‌زند آن حرف نزد ما امانت است و نباید هنگام بازگو کردن آن چیزی به آن اضافه یا از آن کم کنیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: دعا کنیم صفحه 108

خدایا!

ای که در قرآن به ما فرمان داده‌ای تا امانت را به صاحبش بازگردانیم؛

کمکم کن امانت‌دار خوبی باشم و کتاب دوستم را همان‌طور که قرض گرفته‌ام، به او بازگردانم.

کمکم کن تا خیانت در امانت نکنم و نزد صاحب امانت پشیمان و سرافکنده نباشم.

 

دکمه بازگشت به بالا