جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 107 اسب طلایی

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 107

باتوجه به داستان درس، به نظر شما چگونه می‌توانیم به این آیه عمل کنیم؟

خداوند می‌فرمایند که از امانت به خوبی محافظت کنید، آن را بدون اجازه صاحبش به کسی ندهید، امانت را به صاحبش برگردانیم.

فکر می‌کنید، کدام یک از این بچه‌ها، امانت دار خوبی بوده است؟

مریم، چون تلاش کرده تا به بهترین نحو از امانت مراقبت کند و در اولین فرصت به صاحب خود برگرداند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 107

اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم، چگونه باید جبران کنیم؟

باید خسارت آن را بپردازیم برای مثال اگر وسایلی را خراب کردیم یا یکی از آن وسیله تهیه کرده و به صاحبش بدهیم یا پول آن را بپردازیم.

 

دکمه بازگشت به بالا