جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 103 یک ماجرای زیبا

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 103

آدم های موفق و بزرگ مانند شهید علی صیّاد شیرازی، در کودکی هم..

فردی مهربان و بزرگوار بودند و به دیگران کمک می‌کردند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 103

میان این آیه و داستانی که خواندید، چه ارتباطی می‌بینید؟

بنابه آیه همانگونه که خداوند به بنده‎‌های خود کمک می‌کند بنده‌ها نیز باید به افراد ناتوان و ضعیف کمک کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا