جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 97 کوچک‌های بزرگ

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 97

باتوجه به سخن پیامبر، در هر یک از موارد زیر چگونه باید عمل کنیم؟

  • روز جمعه است و دوست دارم ساعت‌ها بازی کنم اما در این صورت زمان خودم را تلف و اسراف کرده‌ام و نمی‌توانم به برنامه‌های دیگر خود برسم.
  • تعطیلات تابستان است و می‌خواهم همه برنامه‌های تلویزیون را تماشا کنم باید برنامه‌ریزی کنم که هم برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه‌ام را ببینم هم به برنامه‌های دیگری برسم و از زمان خودم بهترین بهره را ببرم.
  • مدادم کوچک شده است ولی هنوز در دستم جا می‌شود؛ دوست دارم از مداد جدیدی استفاده کنم که پدرم برایم خریده است ولی تا جایی که می‌توانم از مداد کوچکم استفاده می‌کنم تا اسراف نشود.
دکمه بازگشت به بالا