جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 96 کوچک‌های بزرگ

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 96

با گفت و گو در گروه، نمونه‌هایی از اسراف را در مدرسه خود فهرست، و راه حل‌های جلوگیری از آن‌ها را پیشنهاد کنید.

 

 

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 96

این آیه را بخوانید و به پرسش پاسخ دهید.

باتوجه به جمله‌ی زیر در هر یک از این موارد، اسراف چگونه روی می‌دهد؟

تماشای تلویزیون: زمانی که تلویزیون تماشا نمی‌کنیم اما آن را روشن نگه می‌داریم.

بازی‌های رایانه‌ای: مدت زمان زیادی را صرف بازی‌ها می‌کنیم و هم زمان هم برق و هم انرژی بدن و چشمانمان تلف می‌شود.

وضو و غسل: هنگامی که وضو می‌گیریم شیر آب را باز می‌گذاریم.

دکمه بازگشت به بالا