جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 78 در ساحل دجله

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 78

کدام یک از خانه‌های جدول زیر با یکدیگر مرتبط است؟ آن‌ها را یک رنگ کنید.

امام دهم ⇐ امام هادی علیه السّلام

نام پدر ⇐ امام جواد علیه السّلام

نام فرزند ⇐ امام حسن عسکری علیه السّلام

یکی از شاگردان ⇐ عبدالعظیم حسنی

خلیفه ستمگر ⇐ متوکّل 

محل شهادت ⇐ سامرا

 

هدیه‌های آسمان پنجم: باخانواده صفحه 78

تاریخ تولد و شهادت امام هادی علیه السّلام را از روی تقویم پیدا کنید و آن را در این‌جا بنویسید.

روز تولد: 15 ذی‌الحجه

روز شهادت: 3 رجب 

 

دکمه بازگشت به بالا