آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 75 در ساحل دجله

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 75

کدام قسمت این درس را بیش‌تر دوست داشتی؟ چرا؟

قسمتی که امام هادی (ع) تمام گوسفندانش را به مردمان نیازمند داده بود. چون بهترین کار برای بنده‌های خدا کمک به خلق خداست.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …