آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 69 یک جهان جشن!

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 69

با توجه، به آن‌چه خواندیم فکر می‌کنید چرا لازم بودپیامبر اسلام برای خود جانشینی انتخاب کند؟

برای ان‌که بعد از پیامبر دعوا و اختلافی بین مردم سر جانشینی رخ ندهد و هرج و مرج اتفاق نیوفتد.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 69

داستان را بخوانید و به سوال پاسخ دهید.

چه ارتباطی میان این داستان و این جمله پیامبر هست؟

چون حضرت علی (ع) اولین مردی بود که به دین اسلام رو آورد و به دستور ایشان عمل کرد و با این کار نشان داد که بهترین جانشین پیامبر است چون از اول همراه پیامبر بود.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …