جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 56 رنگین کمان جمعه

هدیه‌های آسمان پنجم: با خانواده صفحه 56

نماز جمعه در شهر شما در چه مکانی برگزار می‌شود؟ 

مصلّی 

نام امام جمعه‌ی شهر شما چیست؟

حاج آقا شکوری

دکمه بازگشت به بالا