جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 53 رنگین کمان جمعه

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 53

باتوجه به آن‌چه خواندید، چه تفاوتی میان نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی هست؟

در نماز جمعه:

دو خطبه و سخنرانی دارد.

در پایان رکعت دوم، ابتدا به رکوع می‌رویم و سپس قنوت می‌خوانیم.

در یک نماز دو رکعتی:

یک قنوت می‌خوانیم

در پایان رکعت اول به رکوع می‌رویم و قنوت نمی‌خوانیم.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …