جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 47 مال مردم

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 47

این آیه را بخوانید، کم فروشی به چه معناست؟

وقتی مشتری کالایی می‌خرد فروشنده باید به همان اندازه‌ای که مشتری می‌خواهد جنس به او بدهد و اگر کم‌تر از آن به مشتری بدهد و نگوید که کم داده‌ است کم فروشی کرده است.

این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

نباید حق مردم را ضایع کرد و کم‌تر از حقشان به آن‌ها چیزی داد.

دکمه بازگشت به بالا