جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 46 مال مردم

هدیه‌های آسمان پنجم: ببین و بگو صفحه 46 

کدام یک جزء اموال عمومی است؟ چرا؟

همه تصاویر، زیرا این اموال برای همه مردم است و همه می‌توانند استفاده کنند و برای شخص خاصّی نیست.

بهترین‌ راه‌های استفاده از هر یک از این اموال عمومی چیست؟

باید هنگام استفاده از آن‌ها مراقب باشیم که اتفاقی برای آن‌ها نیفتد.

اگر یکی از این‌ها جزء اموال شخصی شما یا خانواده‌تان باشد از آن‌ها چگونه استفاده می‌کنید؟

در حفظ و نگهداری آن‌ها دقت می‌کنیم تا اتفاقی برای آن‌ها نیوفتد.

 

دکمه بازگشت به بالا