جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 44 مال مردم

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 44

احساس شما از این‌که ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می‌کند، چیست؟ با او چه برخوردی می‌کنید؟ چرا؟

بسیار ناراحت می‌شوم و از او می‌خواهم که دیگر این کار را انجام ندهد چون کار خوبی نیست.

 

دکمه بازگشت به بالا