جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 41 گل صد برگ

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 41

کدام یک از موارد، ویژگی‌های یک انسان خوب است؟ آن‌ها را رنگ آمیزی کنید و کلمه‌ای را که می‌بینید در جای حالی بنویسید.

قهر نکردن، احترام به بزرگان، نماز خواندن، وفای به عهد، آشتی دادن دیگران، مسخره نکردن، سلام کردن، سکوت به هنگام صحبت کردن دیگران، قرآن خواندن، خوشبو و مرتب بودن، کمک به دیگران، گذشت از خطای دیگران، توکّل، تشکّر کردن، مطالعه و خواندن کتاب‌های آموزنده

آفرین بر بچه‌های مسلمان پیرو حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله. 

دکمه بازگشت به بالا