جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 38 گل صد برگ

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 38

این آیه را بخوانید، چه ارتباطی میان مفهوم این آیه و آن‌چه در درس خواندیم، هست؟

خداوند پیامبر (ص) را برای همه مردم جهان به عنوان رحمت فرستاد تا مردم با عمل به دستورات ایشان و الگو قرار دادن ایشان در زندگی به سعادت دست یابند.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنید صفحه 38

کدام یک از رفتارهای پیامبر تاثیر بیشتری در شما داشته است؟ چرا؟

راستگو و امین بودن ایشان و مهربانی او با همه موجودات حتی جانوران و گیاهان

دکمه بازگشت به بالا