جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 35 گل صد برگ

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 35

این آیه را بخوانید، پس از شنیدن آیه، چه می‌کنید؟

بعد از شنیدن نام پیامبر (ص) (حضرت محمّد) صلوات می‌فرستیم.

به نظر شما چگونه می‌توانیم به این آیه عمل کنیم؟

  • بر پیامبر و خاندانش سلام و درود فرستیم.
  • از دستورات و فرمایشات ایشان پیروی کنیم.
  • در زندگی و کارهایمان ایشان را سرمشق و الگوی خود قرار دهیم.
دکمه بازگشت به بالا