جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 30 از نوزاد بپرسید!

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 30

آیه را بخوانید؛ این آیه با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

من فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم؛
و به شما بشارت می‌دهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد، به‌نام احمد.

فکر می‌کنید چرا حضرت عیسی علیه السّلام به آمدن پیامبر بعد از خود بشارت داده است؟

برای تایید کردن دین و راه و روش پیامبر بعد از خود

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 30

به نظر شما حضرت عیسی علیه السّلام در هر داستان چه فرموده است؟

داستان اول: سعی کنید همیشه از میان زشتی‌ها، زیبایی‌ها را نشان دهید.

داستان دوم: 

2- گفتارش بر دانش شما بیفزاید.

3- کردارش شما را به آحرت تشویق کند.

با دوستان خود گفت و گو کنید، و برای هر دو داستان، عنوان مناسبی انتخاب کنید؛ سپس علّت انتخاب این عنوان‌ها را بگویید.

داستان اول: مثبت اندیش مثل او!

علّت انتخاب: چون از بین آن همه مردمی که شاهد سگ مرده‌ای بودند فقط حضرت عیسی علیه السّلام بود که با مثبت اندیشی خود بجای زشتی سگ زیبایی‌های آن را دید.

داستان دوم: بهترین همنشین

علّت انتخاب: موضوع مهم این داستان سه ویژگی بهترین همنشین بود.

 

 

دکمه بازگشت به بالا