جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 29 از نوزاد بپرسید!

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 29

یکی از سفارش‌های خدا به حضرت عیسی علیه السّلام را انتخاب، و با دوستانتان در مورد راه‌های عمل به آن گفت و گو کنید.

یکی از سفارش‌های خداوند به حضرت عیسی علیه السّلام این بود که نسبت به مادرش احترام بگذارد. احترام به پدر و مادر یکی از امور مهمی است که خداوند به همه انسان‌ها سفارش کرده و بارها آیه مربوط به احترام به پدر و مادر را در قرآن آورده است. برای عمل به این دستور خداوند ما باید به حرف والدینمان گوش کنیم و با حرفا‌هایمان آن‌ها را ناراحت نکنیم، در کارها به آن‌ها کمک کنیم، صدای خود را برای آن‌ها بلند نکنیم، در سنین سالمندی به آن‌ها کمک کنیم و مراقب آن‌ها باشیم و …

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بگردو پیدا کن صفحه 29

کلماتی را که به حضرت عیسی علیه السّلام مربوط است، پیدا کنید.

مریم، انجیل، زنده بودن، سال میلادی، احمد

این کلمات با حضرت عیسی علیه السّلام چه ارتباطی دارد؟

مریم: مادر حضرت عیسی علیه السّلام

انجیل: کتاب آسمانی حضرت عیسی علیه السّلام

زنده بودن: حضرت عیسی علیه السّلام زنده است و به همراه امام مهدی (عج) ظهور خواهد کرد.

سال میلادی: از زمان تولّد حضرت عیسی علیه السّلام شروع شده است.

احمد: نام پیامبری است که حضرت عیسی علیه السّلام به آمدن ایشان بعد از خودشان بشارت داده است.

 

 

دکمه بازگشت به بالا