جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 24 درس سوم

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 24

ای مریم، فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما.

این آیه به کدام بخش درس اشاره می‌کند؟

بخشی که مریم سلام الله علیها در معبد مشغول عبادت بود.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 24

پیامبر خدا این چهار بانو را بهترین زنان بهشت معرّفی کرده‌اند: درباره هر یک از ایشان چه ویژگی‌هایی به خاطر می‌آورید؟

حضرت زهرا (س): همسر و مادری مهربان و فداکار و درستکار

 حضرت خدیجه (س): مادر و همسری فداکار

حضرت مریم (س): بسیار درستکار و راستگو

حضرت آسیه (س): زنی بزرگوار و نیکوکار

چه ویژگی‌های مشترکی میان ایشان وجود دارد؟ آن‌ها را نام ببرید.

هر چهار زن مهربان، فداکار، دلسوز، راستگو، درستکار و بزرگوار بودند.

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا