جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 18 تنها او

هدیه‌های آسمان پنجم: ببین و بگو صفحه 18

این تصویر، شما را یاد کدام ضرب المثل می‌اندازد؟

آشپز که دو تا شد آش شور میشه یا بی نمک.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 18

در کدام بخش از اذان و نماز، یکتایی خداوند را به زبان می‌آوریم؟ عبارت آن را بگویید و معنای آن را بنویسید.

اذان ⇐ اَشهَد اَن لا اله اِلا الله ⇐ شهادت می‌دهم خدایی جز الله نیست.

سوره توحید ⇐ قُل هوَ الله اَحَد ⇐ بگو او خدایی است یکتا.

تشهّد ⇐ اَشهَد اَن لا اله اِلا الله ⇐ شهادت می‌دهم خدایی جز الله نیست.

دکمه بازگشت به بالا