آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 17 تنها او

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه خلاقیت صفحه 17

یکی از این موارد را به‌صورت نمایش خلّاق در کلاس بازی کنید؛ در هر کدام چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر یک تیمی یا یک لشکری دو سرمربّی یا فرمانده داشته باشد ممکن است در مسئله‌ای این دو مربی یا فرمانده نظر متفاوتی داشته باشند و این باعث هرج و مرج در گروه یا لشکر شود.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …