آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 16 تنها او

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 16

به این تصویر دقت کنید. چه هماهنگی‌هایی در اجزای آن می‌بینید؟

آب باران و برفی که می‌بارد از ارتفاعات جاری شده و وارد رودها و دریاها و دیاچه‌ها می‌شود سپس آب موجود در دریاها و رودها بخار شده و به آسمان برگشته و دوباره با تشکیل ابر از بخارهای آب دریاها و رودها باران باریده و دوباره این چرخه ادامه می‌‌یابد. و این پدیده هماهنگی زمین و آسمان را نشان می‌دهد.

چه هماهنگی‌های دیگری در طبیعت سراغ دارید؟

پیدایش فصل‌ها و شب و روز و زنده شدن طبیعت بعد فصل زمستان و ….

به ضربان قلب و تپش‌های آن دقت کنید. چه هماهنگی‌هایی بین قلب و دستگاه تنفس است؟

قلب با پمپ کردن خون روشن یا همان خون دارای اکسیژن فراوان را به سلول‌ها می‌رساند و خون تیره یا همان خون دارای کربن دی اکسید فراوان را از سلول‌ها گرفته و به شش می‌برد تا خون پر از اکسیژن شده و سپس توسط قلب دوباره به سمت سلول‌ها ببرد.

شما چه هماهنگی‌های دیگر در بدن خود می‌شناسید؟ مثال بزنید.

هماهنگی بین عضلات و استخوان برای حرکت، هماهنگی بین دستگاه گوارش و دستگاه گردش مواد، هماهنگی بین حس بویایی و چشایی

 باتوجّه به معنای آیه از این هماهنگی‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

همه نظم و هماهنگی در جهان نشان دهنده قدرت و حکمت خداوند است و خداوند دانا و عالم به همه چیز است و می‎‌داند موجودات به چه چیزی نیاز دارند. خدا این نیازها را با هماهنگی های لازم در اختیار موجودات قرار داده است.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …