جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 125 اینها و آنها

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 125

هر یک از آیه‌ها به کدام گروه مربوط می‌شود؟

سوره واقعه آیه 33: بهشتیان

سوره زُخرُف آیه 71: بهشتیان

سوره نسا آیه 121: جهنمیان

سوره ابراهیم آیه 16: جهنمیان

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 125

تا به حال به نشانه‌ی خط فاصله دقت کرده‌اید؟ هدف استفاده از این نشانه چیست؟

ایجاد فاصله بین کلمات و جمله‌ها

باتوجه به معنای فاصله، درباره «روز فصل» که یکی از نام‌های روز قیامت است، توضیح دهید.

یعنی در روز قیامت بین نیکوکاران و بدکاران فاصله می‌افتد و هرکس بنا به اعمال خود به بهشت یا جهنم وارد می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا