آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 124 اینها و آنها

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 124

چه شباهت‌هایی میان مفهوم این آیه و تصویر زیر وجود دارد؟

در روز قیامت نیکوکاران و بدکاران جدا می‌شوند. نیکوکاران وارد بهشت با باغ‌های زیبا و بدکاران وارد جهنم می‌شوند.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …