جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 124 اینها و آنها

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 124

چه شباهت‌هایی میان مفهوم این آیه و تصویر زیر وجود دارد؟

در روز قیامت نیکوکاران و بدکاران جدا می‌شوند. نیکوکاران وارد بهشت با باغ‌های زیبا و بدکاران وارد جهنم می‌شوند.

 

دکمه بازگشت به بالا