جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 122 روزنامه‌های دیواری

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 122

این حدیث را بخوانید. چه ارتباطی میان این حدیث و فعالیت قبل، وجود دارد؟

یعنی خودمان هر شب یا هر ماه یا هرسال به حساب خودمان رسیدگی کنیم و برای خود کارنامه ‌ای تنظیم کنیم قبل از این‌که در قیامت به حسابمان رسیدگی کنند.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: دعا کنیم صفحه 122

این دعای قرآنی را بخوانید، خوب است برای آن روز چه دعاهایی کنیم؟

خدایا کمکم کن تا در این دنیا کارهای خوب و عمل صالح انجام دهم و به دیگران کمک کنم تا در روز حساب شرمنده و پشیمان نباشم.

ای خدای مهربان، دوست دارم مرا در این راه یاری کنی تا بتوانم به سعادت دنیا و آخرت دست یابم.

 

 

دکمه بازگشت به بالا