جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 121 روزنامه‌های دیواری

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 121

همان‌گونه که وضع تحصیلی ما در مدرسه در کارنامه‌ای ثبت می‌شود برای زندگی ما در این دنیا نیز کارنامه‌ای وجود دارد. فکر می‌کنید چه چیزهایی در کارنامه‌ی زندگی ما ثبت می‌شود؟

خودتان به کارنامه‌تان امتیاز بدهید!

 1. نمازم را سر وقت می‌خوانم: متوسط
 2. برای دیگران دعا میکنم: متوسط
 3. استفاده از مال دیگران را بدون اجازه آن‌ها حرام می‌دانم: عالی
 4. از اسراف دوری، و در استفاده از وسایلم صرفه‌جویی می‌کنم: خوب
 5. از بدگویی و گذاشتن القاب زشت روی دیگران، خودداری می‌کنم: متوسط
 6. سعی می‌کنم هر هفته، صفحه‌ای از قرآن را بخوانم: ضعیف
 7. سعی می‌کنم به پیام‌های قرآنی که یاد گرفته‌ام، در زندگی عمل کنم: متوسط
 8. سعی می‌کنم همیشه به دیگران درکارها کمک کنم: خوب
 9. در نگهداری از اموال مدرسه و پارک‌ها نهایت تلاشم را می‌کنم: خوب
 10. پیشوایان مهربانم را دوست دارم و برای آشنایی بیشتر با زندگی آن‌ها تلاش می‌کنم: خوب
 11. چگونگی غسل جمعه را می‌دانم و سعی می‌کنم آن را انجام دهم: خوب
 12. تا جایی که می‌توانم غیبت نمی‌کنم و اگر افراد به تذکرم توجه نکردند مکان را ترک می‌کنم: خوب

 

دکمه بازگشت به بالا