جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 120 روزنامه‌های دیواری

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 120

آیا نادر و دوستانش می‌توانستند از اعلام نظر داوران درباره روزنامه دیواری خود جلوگیری کنند؟

نه

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 120

این حدیث را بخوانید.

چرا یکی از نام‌های روز قیامت، «یوم الحساب» است؟

چون در آن روز به حساب همه انسان‌ها رسیدگی می‌شود.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 120

چه ارتباطی میان داستان «روزنامه‌های دیواری» و «یوم الحساب» وجود دارد؟

در این درس بچه‌ها برای درست کردن روزنامه دیواری کوتاهی کردند و فرصت را از دست دادند و بسیار پشیمان و ناراحت شدند. در روز قیامت که معروف به یوم الحساب است نیز برخی مردم در انجام کارهای خوب کوتاهی می‌کنند و در روز قیامت که دیگر فرصتی ندارند بسیار پشیمان و آزرده می‌شوند.

 

دکمه بازگشت به بالا